História predpisu 406/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.10.2003 -