História predpisu 461/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.11.2003 - 31.12.2003
3.01.01.2004 - 31.01.2004551/2003 Z. z., 600/2003 Z. z.
4.01.02.2004 - 14.04.200443/2004 Z. z., 5/2004 Z. z.
5.15.04.2004 - 30.04.200443/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 43/2004 Z. z.
6.01.05.2004 - 30.06.2004
7.01.07.2004 - 08.07.2004365/2004 Z. z.
8.09.07.2004 - 31.07.2004391/2004 Z. z.
9.01.08.2004 - 27.12.2004439/2004 Z. z.
10.28.12.2004 - 31.12.2004721/2004 Z. z.
11.01.01.2005 - 31.03.2005721/2004 Z. z., 439/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 186/2004 Z. z., 721/2004 Z. z., 43/2004 Z. z.
12.01.04.2005 - 13.06.200582/2005 Z. z.
13.14.06.2005 - 30.06.2005244/2005 Z. z.
14.01.07.2005 - 31.08.2005244/2005 Z. z.
15.01.09.2005 - 19.12.2005351/2005 Z. z.
16.20.12.2005 - 31.12.2005584/2005 Z. z., 584/2005 Z. z.
17.01.01.2006 - 18.07.2006584/2005 Z. z., 534/2005 Z. z.
18.19.07.2006 - 31.07.2006460/2006 Z. z.
19.01.08.2006 - 30.09.2006310/2006 Z. z.
20.01.10.2006 - 13.10.2006529/2006 Z. z.
21.14.10.2006 - 08.11.2006566/2006 Z. z.
22.09.11.2006 - 31.12.2006592/2006 Z. z.
23.01.01.2007 - 29.11.2007677/2006 Z. z.
24.30.11.2007 - 31.12.2007555/2007 Z. z.
25.01.01.2008 - 12.06.2008274/2007 Z. z., 555/2007 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 519/2007 Z. z.
26.13.06.2008 - 14.11.2008204/2008 Z. z.
27.15.11.2008 - 19.11.2008434/2008 Z. z.
28.20.11.2008 - 12.12.2008449/2008 Z. z., 449/2008 Z. z., 449/2008 Z. z.
29.13.12.2008 - 31.12.2008204/2008 Z. z.
30.01.01.2009 - 31.03.2009449/2008 Z. z., 659/2007 Z. z., 449/2008 Z. z., 449/2008 Z. z.
31.01.04.2009 - 31.05.2009108/2009 Z. z., 108/2009 Z. z.
32.01.06.2009 - 13.07.2009192/2009 Z. z., 200/2009 Z. z.
33.14.07.2009 - 31.08.2009599/2008 Z. z.
34.01.09.2009 - 31.12.2009285/2009 Z. z.
35.01.01.2010 - 31.01.2010572/2009 Z. z., 449/2008 Z. z., 571/2009 Z. z., 108/2009 Z. z., 108/2009 Z. z., 449/2008 Z. z., 572/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 449/2008 Z. z.
36.01.02.2010 - 30.04.2010572/2009 Z. z.
37.01.05.2010 - 30.06.2010572/2009 Z. z.
38.01.07.2010 - 31.08.2010151/2010 Z. z.
39.01.09.2010 - 31.10.201052/2010 Z. z.
40.01.11.2010 - 31.12.2010403/2010 Z. z.
41.01.01.2011 - 30.04.2011572/2009 Z. z., 572/2009 Z. z., 543/2010 Z. z., 572/2009 Z. z.
42.01.05.2011 - 19.07.2011125/2011 Z. z.
43.20.07.2011 - 31.07.2011223/2011 Z. z.
44.01.08.2011 - 31.10.2011250/2011 Z. z.
45.01.11.2011 - 31.12.2011334/2011 Z. z.
46.01.01.2012 - 31.01.2012348/2011 Z. z., 521/2011 Z. z.
47.01.02.2012 - 29.02.2012521/2011 Z. z.
48.01.03.2012 - 31.03.201269/2012 Z. z.
49.01.04.2012 - 31.08.2012334/2011 Z. z.
50.01.09.2012 - 31.12.2012252/2012 Z. z., 252/2012 Z. z.
51.01.01.2013 - 30.04.2013204/2008 Z. z., 413/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 543/2010 Z. z.
52.01.05.2013 - 31.10.201396/2013 Z. z.
53.01.11.2013 - 31.12.2013338/2013 Z. z.
54.01.01.2014 - 30.06.2014338/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
55.01.07.2014 - 31.07.2014183/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
56.01.08.2014 - 31.08.2014204/2014 Z. z.
57.01.09.2014 - 30.09.2014195/2014 Z. z.
58.01.10.2014 - 31.12.2014240/2014 Z. z.
59.01.01.2015 - 14.03.2015338/2013 Z. z., 338/2013 Z. z., 298/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 338/2013 Z. z., 183/2014 Z. z.
60.15.03.2015 - 31.03.201525/2015 Z. z.
61.01.04.2015 - 28.04.201561/2015 Z. z.
62.29.04.2015 - 30.06.201587/2015 Z. z.
63.01.07.2015 - 31.12.2015140/2015 Z. z.
64.01.09.2015 - 31.12.2015176/2015 Z. z.
65.01.01.2016 - 31.07.2016140/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 112/2015 Z. z.
66.05.03.2016 - 31.07.2016
67.01.08.2016 - 252/2012 Z. z.