História predpisu 527/2003 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2004 -