História predpisu 117/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.03.2004 -