História predpisu 185/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.04.2004 -