História predpisu 370/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.2004 -