História predpisu 372/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2004 -