História predpisu 385/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.07.2004 -