História predpisu 395/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.2004 -