História predpisu 401/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.07.2004 - 30.04.2013