História predpisu 405/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2004 -