História predpisu 424/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.07.2004 -