História predpisu 43/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2004 - 14.04.2004
3.15.04.2004 - 31.07.2004186/2004 Z. z.
4.01.08.2004 - 31.12.2004439/2004 Z. z.
5.01.01.2005 - 31.12.2005721/2004 Z. z.
6.01.01.2006 - 31.07.2006747/2004 Z. z.
7.01.08.2006 - 31.12.2006310/2006 Z. z.
8.01.01.2007 - 30.04.2007677/2006 Z. z., 310/2006 Z. z., 644/2006 Z. z.
9.01.05.2007 - 31.12.2007209/2007 Z. z.
10.01.01.2008 - 29.02.2008555/2007 Z. z., 659/2007 Z. z., 519/2007 Z. z.
11.01.03.2008 - 14.11.200862/2008 Z. z.
12.15.11.2008 - 31.12.2008434/2008 Z. z.
13.01.01.2009 - 30.06.2009659/2007 Z. z., 449/2008 Z. z.
14.01.07.2009 - 31.12.2009137/2009 Z. z.
15.01.01.2010 - 26.03.2010572/2009 Z. z.
16.27.03.2010 - 13.09.2010105/2010 Z. z.
17.14.09.2010 - 31.12.2010355/2010 Z. z.
18.01.01.2011 - 14.03.2011543/2010 Z. z.
19.15.03.2011 - 31.10.2011355/2010 Z. z.
20.01.11.2011 - 31.03.2012334/2011 Z. z., 334/2011 Z. z.
21.01.04.2012 - 31.08.2012546/2011 Z. z., 334/2011 Z. z., 334/2011 Z. z.
22.01.09.2012 - 31.12.2012252/2012 Z. z., 252/2012 Z. z.
23.01.01.2013 - 09.06.2013413/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 721/2004 Z. z., 252/2012 Z. z.
24.10.06.2013 - 31.12.2013132/2013 Z. z.
25.01.01.2014 - 30.06.2014547/2011 Z. z., 252/2012 Z. z., 352/2013 Z. z.
26.01.07.2014 - 30.11.2014183/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
27.01.12.2014 - 31.12.2014301/2014 Z. z.
28.01.01.2015 - 14.03.2015183/2014 Z. z., 183/2014 Z. z.
29.15.03.2015 - 30.06.201525/2015 Z. z.
30.01.07.2015 - 31.12.2015140/2015 Z. z.
31.01.01.2016 - 140/2015 Z. z.