História predpisu 432/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2004 -