História predpisu 433/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.07.2004 -