História predpisu 454/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2004 - 30.09.2004
3.01.10.2004 -