História predpisu 467/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2004 - 31.12.2006