História predpisu 5/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2004 - 14.04.2004
3.15.04.2004 - 30.04.2004191/2004 Z. z.
4.01.05.2004 - 30.06.2004
5.01.07.2004 - 24.11.2004365/2004 Z. z.
6.25.11.2004 - 30.11.2004614/2004 Z. z.
7.01.12.2004 - 31.01.2005585/2004 Z. z.
8.01.02.2005 - 31.03.20051/2005 Z. z.
9.01.04.2005 - 31.12.200582/2005 Z. z.
10.01.01.2006 - 31.07.2006528/2005 Z. z., 573/2005 Z. z.
11.01.08.2006 - 31.12.2006310/2006 Z. z.
12.01.01.2007 - 31.12.2007693/2006 Z. z.
13.01.01.2008 - 30.04.2008561/2007 Z. z.
14.01.05.2008 - 30.06.2008139/2008 Z. z., 139/2008 Z. z.
15.01.07.2008 - 31.07.2008233/2008 Z. z.
16.01.08.2008 - 31.08.2008263/2008 Z. z.
17.01.09.2008 - 31.12.2008139/2008 Z. z., 139/2008 Z. z.
18.01.01.2009 - 28.02.2009562/2008 Z. z., 460/2008 Z. z.
19.01.03.2009 - 31.03.200949/2009 Z. z.
20.01.04.2009 - 06.07.2009108/2009 Z. z.
21.07.07.2009 - 30.11.2009266/2009 Z. z.
22.01.12.2009 - 14.01.2010463/2009 Z. z.
23.15.01.2010 - 28.02.2010594/2009 Z. z.
24.01.03.2010 - 31.05.201052/2010 Z. z.
25.01.06.2010 - 22.09.2010136/2010 Z. z.
26.23.09.2010 - 30.11.2010373/2010 Z. z., 373/2010 Z. z., 373/2010 Z. z.
27.01.12.2010 - 30.12.2010373/2010 Z. z., 373/2010 Z. z., 373/2010 Z. z.
28.31.12.2010 - 31.12.201049/2009 Z. z.
29.01.01.2011 - 30.06.201149/2009 Z. z., 49/2009 Z. z., 373/2010 Z. z., 373/2010 Z. z., 373/2010 Z. z.
30.01.07.2011 - 19.07.2011120/2011 Z. z.
31.20.07.2011 - 31.07.2011223/2011 Z. z.
32.01.08.2011 - 31.08.2011231/2011 Z. z.
33.01.09.2011 - 31.12.2011257/2011 Z. z.
34.01.01.2012 - 31.12.201249/2009 Z. z., 49/2009 Z. z., 468/2011 Z. z.
35.01.01.2013 - 30.04.2013324/2012 Z. z.
36.01.05.2013 - 31.10.201396/2013 Z. z.
37.01.11.2013 - 14.11.2013308/2013 Z. z.
38.15.11.2013 - 31.12.2013352/2013 Z. z.
39.01.01.2014 - 31.12.2014436/2013 Z. z., 417/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 495/2013 Z. z.
40.01.01.2015 - 28.02.2015310/2014 Z. z., 311/2014 Z. z.
41.01.03.2015 - 14/2015 Z. z.