História predpisu 515/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.09.2004 -