História predpisu 517/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2004 - 30.11.2012