História predpisu 518/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2004 - 31.12.2008