História predpisu 538/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.10.2004 -