História predpisu 547/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.10.2004 -