História predpisu 553/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.10.2004 -