História predpisu 563/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2004 -