História predpisu 566/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.10.2004 -