História predpisu 578/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2004 - 31.12.2004
3.01.01.2005 - 31.08.2005720/2004 Z. z.
4.01.09.2005 - 31.12.2005351/2005 Z. z., 351/2005 Z. z.
5.01.01.2006 - 31.05.2006538/2005 Z. z.
6.01.06.2006 - 30.09.2006282/2006 Z. z.
7.01.10.2006 - 30.12.2006527/2006 Z. z.
8.31.12.2006 - 31.12.2006673/2006 Z. z.
9.01.01.2007 - 11.01.2007282/2006 Z. z., 351/2005 Z. z., 538/2005 Z. z.
10.12.01.2007 - 30.06.200718/2007 Z. z.
11.01.07.2007 - 19.10.2007464/2007 Z. z., 272/2007 Z. z.
12.20.10.2007 - 29.12.2007464/2007 Z. z.
13.30.12.2007 - 31.12.2007653/2007 Z. z., 653/2007 Z. z.
14.01.01.2008 - 12.06.2008653/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
15.13.06.2008 - 31.08.2008206/2008 Z. z.
16.01.09.2008 - 31.12.2008284/2008 Z. z.
17.01.01.2009 - 31.05.2009461/2008 Z. z., 447/2008 Z. z., 560/2008 Z. z.
18.01.06.2009 - 03.06.2009192/2009 Z. z.
19.04.06.2009 - 31.12.2009214/2009 Z. z.
20.01.01.2010 - 31.01.2010192/2009 Z. z.
21.01.02.2010 - 31.05.20108/2010 Z. z.
22.01.06.2010 - 31.03.2011133/2010 Z. z.
23.01.04.2011 - 31.07.201134/2011 Z. z.
24.01.08.2011 - 11.11.2011250/2011 Z. z.
25.12.11.2011 - 30.11.2011390/2011 Z. z.
26.01.12.2011 - 31.12.2011362/2011 Z. z.
27.01.01.2012 - 04.01.2012512/2011 Z. z., 512/2011 Z. z.
28.05.01.2012 - 30.06.20125/2012 Z. z.
29.01.07.2012 - 30.09.2012512/2011 Z. z., 512/2011 Z. z.
30.01.10.2012 - 14.10.2012185/2012 Z. z.
31.15.10.2012 - 31.12.2012313/2012 Z. z.
32.01.01.2013 - 31.03.2013324/2012 Z. z.
33.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
34.01.07.2013 - 31.07.2013153/2013 Z. z., 153/2013 Z. z.
35.01.08.2013 - 30.09.2013204/2013 Z. z., 153/2013 Z. z.
36.01.10.2013 - 30.11.2013220/2013 Z. z.
37.01.12.2013 - 31.12.2013365/2013 Z. z.
38.01.01.2014 - 30.06.2014220/2013 Z. z.
39.01.07.2014 - 30.11.2014185/2014 Z. z., 220/2013 Z. z.
40.01.12.2014 - 31.12.2014333/2014 Z. z.
41.01.01.2015 - 31.03.2015333/2014 Z. z.
42.01.04.2015 - 30.04.201553/2015 Z. z.
43.01.05.2015 - 31.05.201577/2015 Z. z.
44.01.06.2015 - 31.08.201553/2015 Z. z., 77/2015 Z. z., 53/2015 Z. z.
45.01.09.2015 - 31.12.201577/2015 Z. z.
46.01.01.2016 - 31.12.201677/2015 Z. z., 153/2013 Z. z.
47.01.01.2017 - 77/2015 Z. z.