História predpisu 580/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 - 31.08.2005718/2004 Z. z.
3.01.09.2005 - 31.12.2005305/2005 Z. z., 352/2005 Z. z.
4.01.01.2006 - 31.05.2006660/2005 Z. z.
5.01.06.2006 - 28.09.2006282/2006 Z. z.
6.29.09.2006 - 31.12.2006522/2006 Z. z.
7.01.01.2007 - 30.09.2007673/2006 Z. z.
8.01.10.2007 - 31.12.2007358/2007 Z. z.
9.01.01.2008 - 31.03.2008530/2007 Z. z., 518/2007 Z. z., 594/2007 Z. z.
10.01.04.2008 - 31.12.20088/2008 Z. z.
11.01.01.2009 - 31.05.2009461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z.
12.01.06.2009 - 03.06.2009192/2009 Z. z.
13.04.06.2009 - 31.12.2009192/2009 Z. z.
14.01.01.2010 - 27.02.2010108/2009 Z. z., 533/2009 Z. z.
15.28.02.2010 - 30.04.2010581/2008 Z. z.
16.01.05.2010 - 31.05.2010121/2010 Z. z.
17.01.06.2010 - 30.06.2010136/2010 Z. z.
18.01.07.2010 - 31.12.2010151/2010 Z. z.
19.01.01.2011 - 30.04.2011499/2010 Z. z., 581/2008 Z. z.
20.01.05.2011 - 31.07.2011133/2011 Z. z.
21.01.08.2011 - 30.06.2012250/2011 Z. z.
22.01.07.2012 - 31.12.2012185/2012 Z. z.
23.01.01.2013 - 31.03.2013421/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 395/2012 Z. z.
24.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
25.01.07.2013 - 30.09.2013153/2013 Z. z.
26.01.10.2013 - 31.10.2013220/2013 Z. z.
27.01.11.2013 - 31.12.2013338/2013 Z. z.
28.01.01.2014 - 29.06.2014338/2013 Z. z., 220/2013 Z. z., 463/2013 Z. z.
29.30.06.2014 - 31.12.2014185/2014 Z. z.
30.01.01.2015 - 30.04.2015364/2014 Z. z.
31.01.05.2015 - 30.07.201577/2015 Z. z.
32.31.07.2015 - 31.12.2015148/2015 Z. z.
33.01.11.2015 - 31.12.2015265/2015 Z. z.
34.01.01.2016 - 30.04.201677/2015 Z. z., 153/2013 Z. z., 253/2015 Z. z.
35.01.05.2016 - 31.05.201677/2015 Z. z., 77/2015 Z. z.
36.01.06.2016 - 31.12.2016153/2013 Z. z., 148/2015 Z. z., 77/2015 Z. z.
37.01.01.2017 - 77/2015 Z. z.