História predpisu 581/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2004 - 31.12.2004
3.01.01.2005 - 31.08.2005719/2004 Z. z.
4.01.09.2005 - 31.12.2005353/2005 Z. z., 353/2005 Z. z.
5.01.01.2006 - 31.01.20067/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 353/2005 Z. z., 538/2005 Z. z.
6.01.02.2006 - 31.05.200625/2006 Z. z.
7.01.06.2006 - 31.12.2006282/2006 Z. z.
8.01.01.2007 - 14.01.2007522/2006 Z. z., 538/2005 Z. z.
9.15.01.2007 - 31.08.200712/2007 Z. z.
10.01.09.2007 - 30.09.2007309/2007 Z. z., 215/2007 Z. z.
11.01.10.2007 - 31.12.2007358/2007 Z. z.
12.01.01.2008 - 30.06.2008530/2007 Z. z., 594/2007 Z. z., 330/2007 Z. z.
13.01.07.2008 - 31.08.2008232/2008 Z. z.
14.01.09.2008 - 31.12.2008297/2008 Z. z.
15.01.01.2009 - 31.05.2009461/2008 Z. z., 581/2008 Z. z.
16.01.06.2009 - 20.12.2009192/2009 Z. z.
17.21.12.2009 - 30.04.2010533/2009 Z. z.
18.01.05.2010 - 23.03.2011121/2010 Z. z.
19.24.03.2011 - 31.03.201179/2011 Z. z.
20.01.04.2011 - 30.04.201134/2011 Z. z., 97/2011 Z. z., 34/2011 Z. z.
21.01.05.2011 - 31.07.2011133/2011 Z. z.
22.01.08.2011 - 31.08.201134/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 250/2011 Z. z.
23.01.09.2011 - 31.10.201134/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 250/2011 Z. z.
24.01.11.2011 - 30.11.201134/2011 Z. z.
25.01.12.2011 - 31.03.2012362/2011 Z. z.
26.01.04.2012 - 30.06.201234/2011 Z. z., 34/2011 Z. z.
27.01.07.2012 - 14.10.2012185/2012 Z. z.
28.15.10.2012 - 31.12.2012313/2012 Z. z.
29.01.01.2013 - 31.03.2013421/2012 Z. z.
30.01.04.2013 - 30.06.201341/2013 Z. z.
31.01.07.2013 - 30.09.2013153/2013 Z. z.
32.01.10.2013 - 31.10.2013220/2013 Z. z.
33.01.11.2013 - 31.12.2013338/2013 Z. z.
34.01.01.2014 - 30.06.2014153/2013 Z. z., 547/2011 Z. z., 41/2013 Z. z., 352/2013 Z. z.
35.01.07.2014 - 30.04.2015185/2014 Z. z.
36.01.05.2015 - 31.05.201577/2015 Z. z.
37.01.06.2015 - 31.08.201577/2015 Z. z., 77/2015 Z. z.
38.01.09.2015 - 31.12.201577/2015 Z. z.
39.01.11.2015 - 31.12.2015265/2015 Z. z.
40.01.01.2016 - 31.05.2016140/2015 Z. z.
41.01.06.2016 - 31.12.201677/2015 Z. z.
42.01.01.2017 - 77/2015 Z. z.