História predpisu 615/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.2004 -