História predpisu 623/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2004 -