História predpisu 649/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.12.2004 -