História predpisu 654/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2005 -