História predpisu 675/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.12.2004 -