História predpisu 683/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.2004 -