História predpisu 695/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.2004 -