História predpisu 703/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.12.2004 -