História predpisu 89/2004 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.02.2004 -