História predpisu 133/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.04.2005 -