História predpisu 192/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.05.2005 -