História predpisu 194/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.07.2007 - 318/2007 Z. z.