196/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 27. apríla 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
Príloha znie:
„Príloha
k vyhláške č. 736/2004 Z. z.
Zoznam colných úradov, ich sídla a zoznam územných obvodov
Colný úrad Sídlo colného úradu Územný obvod
Okres
Banská Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Okres
Bratislava Bratislava Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Okres
Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou Michalovce
Sobrance
Snina
Trebišov
Okres
Košice Košice Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Levoča
Revúca
Rožňava
Spišská Nová Ves
Okres
Nitra Nitra Nitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Okres
Prešov Prešov Prešov
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Medzilaborce
Poprad
Sabinov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Okres
Trenčín Trenčín Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Okres
Trnava Senica Trnava
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Okres
Žilina Žilina Žilina
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín".“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Mikloš v. r.