História predpisu 20/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.01.2005 -