História predpisu 205/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.05.2005 -