História predpisu 211/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2005 -