História predpisu 252/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.06.2005 -