História predpisu 253/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.06.2005 -