História predpisu 265/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2005 -