História predpisu 270/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.2005 -