História predpisu 271/2005 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2005 - 30.06.2006
3.01.07.2006 -